صدها زندانى پلچرخى دست به اعتصاب غذايى زدند
Added Date: 10/30/2014 2:56:19 PM
Bookmark and Share              Balatarin

صدها زندانى زندان پلچرخى کابل از پنج روز گذشته به اين طرف دست به اعتصاب غذايى زده و مى گويند تا زمانيکه خواسته هاى شان بر آورده نشود، به اعتصاب خود ادامه مي دهند.

محب الله يکى از زندانیان اين زندان که خود را باشندۀ استان بلخ معرفى کرد، در تماس تيليفونى به آژانس خبرى پژواک گفت که همرا با ١٨٠٠زندانى بلاک چهارم اين زندان از پنج روز گذشته به اين طرف دست به اعتصاب غذايى زده اند.

وى مى گويد که از جمع آنها ٢٠٠ زندانى لب هاي خود را دوخته اند.

وى مى گويد که آنها به خاطر عملى نشدن يک سلسلۀ پيشنهادهاى اشرف غنى احمدزى رييس جمهور که هنگام  ديدار از زندان با آنها تعهد کرده بود، اعتصاب کرده اند.

به گفتۀ وى، عفو حکم اعدام زندانيان، اعلام عفو عمومى، رهايى افراد مسن و مريضان صعب العلاج، تطبيق فرامين رييس جمهور در مورد تخفيف مدت حبس محبوسين، فراهم ساختن سهولت هاى آموزش حرفوى، دينى و ساير آموزش ها براى محبوسين و جلوگيرى انتقال از مواد مخدر و  وسايل جارحه به داخل زندان ازخواست هاى زندانيان از اشرف غني بوده است.

اين زندانى مى گويد که وى با گروه طالبان رابطه نداشته ؛ امابه اتهام روابط با طالبان مسلح به ١٨ سال حبس محکوم شده که هشت سال زندگى خود را در زندان سپرى کرده است.

وى مدعى شد که اگر فرامين پيشين رييس جمهور در مورد عفو عمومى عملى مى شد،  وى بايد سه سال قبل از زندان رها مى شد.

يک زندانى ديگر که خود را حبيب الرحمن عاطف معرفى مى کند، ضمن تاييد گفته هاى محب الله مى گويد: تعيين سرنوشت محبوسين بى سرنوشت و ايجاد بيمارستان مجهز براى تداوى زندانيان معتاد در اين محبس  از خواست هاى ديگر محبوسين از رييس جمهور بوده است.

اين دو زندانى مى گويند که وضعيت صحى برخى از زندانيان به علت اعتصاب غذايى وخيم ميباشد و يکتعداد ديگر از سوى افراد موظف در زندان به شفاخانه انتقال گرديده اند.

محمد قيس فصيحى معاون ادارى رياست محابس و توقيف خانه ها تاييد کرد که محبوسين زندان پلچرخى از پنج روز گذشته به اين طرف اعتصاب کرده؛ اما مى گويد که نخست تعداد آنها ٥٠٠ تن بود و حالا اين تعداد کاهش يافته است .

وى مى گويد که ٣٠ تن از اعتصاب کنندگان دهان هاى خود را دوخته اند.

وى مى گويد که محبوسين مانند عفو عمومى بعضى خواست هاى غير قانونى دارند؛ اما يک کميسيون به اساس هدايت رييس جمهور به  هدف بررسى بعضى از خواست هاى  زندانيان آغاز  به کار نموده است .

وى گفت که کار اين کميسيون در ٢٥ روز آينده تکميل خواهد شد.

Reader Count
23

Bookmark and Share              Balatarin
 
 
 
 
 
Unsubscribe
Subscribe