طالبان افغانستان مرگ ملا محمد عمر، رهبر طالبان را رسما تاييد کرد
Added Date: 7/30/2015 8:35:04 PM
Bookmark and Share              Balatarin

طالبان در خبرنامه ای مشترکی از سوی خود و خانواده ملا محمد عمر، رهبر طالبان افغانستان، که در سایت امارت اسلامی (بخش پشتو) نیز منتشر شده است،  وفات او را تایید کرده است. در این خبر نامه آمده است که ملا محمد عمر به دلیل مریضی که داشت وفات کرده است.

در این خبرنامه، زمان و مکان مرگ رهبر طالبان روشن نشده و در مورد بیماری که منجر به مرگ وی شده است نیز جزئیاتی ارائه نشده است.

در خبرنامه طالبان آمده است که ملا محمد عمر بعد از حمله آمریکا به افغانستان در چهارده سال گذشته با وجود فشار ها همواره در افغانستان بوده و برای یک روز هم به پاکستان یا به کشور دیگری سفر نکرده است.

همچنین در این خبرنامه از برادر ملا محمد عمر، ملا عبدالمنان آخند و فرزند وی ملا یعقوب آخند نامبرده شده که از تمام مسلمانان خواسته اند در صورتیکه حق آنها در زمان حکومت ملا محمد عمر تلف شده باشد وی را مورد عفو و بخشش قرار بدهند.

بر اساس برخی از گزارش‌ها شورای رهبری طالبان، ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبر طالبان انتخاب کرده است. وی تاکنون به عنوان معاون ملا محمد عمر فعالیت داشت.

 

Reader Count
211

Bookmark and Share              Balatarin